Poslední kalendářní den roku 2022, který jsme prožili ve škole, jsme oslavili konáním tradiční Studentské akademie, která se koná jednou za dva roky. Tento rok byla akademie obzvlášť zajímavá, protože potvrzovala návrat k normálním akcím školy, což v předchozích letech nebylo možné. Konala se opět v prostorách Kulturního domu města Dobrušky. Chtěli bychom poděkovat pracovníkům za pomoc a ochotu a městu, že nám umožnilo tuto akci uskutečnit.

Studentská akademie je výjimečnou událostí, která propojuje studenty a pedagogy a vytváří příjemnou atmosféru. Příprava na akademii trvala několik týdnů a zahrnovala vybírání talentů, přípravu a nácvik jednotlivých vystoupení. Nebylo to vůbec jednoduché, protože jediní, kteří si akademii pamatovali, byli čtvrťáci. Ostatní nevěděli, do čeho jdou, nicméně nevěřitelný elán a skvělý pedagogický um paní učitelky Hany Mužíkové udělal své a přes dvacet výstupů bylo na světě.

Během dvou hodin se na pódiu střídali různí umělci, kteří předváděli stand-up comedy, rap, hráli na trombón nebo ukulele. Proběhly akrobatické hrátky, cvičilo se na živé hrazdě. Další stateční ukázali, co umí navíc a v čem jsou výjimeční. Vrcholem se stalo pěvecké vystoupení našeho absolventa Tomáše Slánského, který svým zpěvem rozhýbal a rozsvítil sál. Všem ještě jednou velký dík, byli jste skvělí. Užili jsme si to moc všichni, studenti i pedagogové.

Mgr. Naďa Pochobradská