Dne 12.11.2014 byl v prostorách SPŠel•it slavnostně otevřen Prostor Umělecké Dílny Ateliéru naší školy – Studio PUDA.

Jeho prostory budou využívány pro účely multimediální výuky, pro inspiraci a posílení kreativity žáků. Tento ateliér byl vybudován svépomocí a vybaven zařízením, zakoupeným převážně od hradeckých firem FOMEI a.s. a KODAK Express No.200 s.r.o.

Věřím, že ho studenti budou plně využívat i k vlastní tvorbě.  K jeho úspěšnému dokončení nejvíce přispěli žáci Jiří Vanický z T3A, Martin Křivda, Dominik Horníček z T4B a Ondřej Falta z T3B . Všem ostatním, kteří se jakoukoli měrou podíleli na realizaci tohoto nápadu, upřímně děkuji.

Jaroslav Mužík