Dne 29.1. 2019 jsme se zúčastnili superfinále soutěže Merkur PerFEKT Challenge.

V soutěži nás reprezentovali František Drška (S1E), Jan Drška (E4), Ondřej Dudášek (E4) a Eliška Ráboňová.

Zúčastnilo se celkem 9 týmů, které v předchozí soutěži vyhrály svou kategorii.

Za úkol jsme měli postavit vozítko řízené Arduinem a s ním projet připravenou dráhu v co nejrychlejším čase. Ale nezáleželo jen na rychlosti, protože jsme mohli získat i bonusové body za použití serva a při správném načtení určitých bran na dráze.

Ve velké konkurenci jsme po sečtení všech bodů skončili pátí kvůli těžké konstrukci.

O vítězství se znovu pokusíme za rok.

Ing. Jiří Vintera