Ve dnech 24. a 25. 6. navštívily třídy T1A a T1B město Plzeň, které je pro tento rok vyhlášené jako evropské město kultury.

Naším cílem byla první den Techmania, která hravou formou podává poznatky vědy a techniky ve dvou historických halách z let 1916 a 1917.

Na 10 000 m2 se nachází 9 tematických expozic. Zde je na 250 interaktivních exponátů, které hravým způsobem seznámí návštěvníky s obnovitelnými zdroji energie, lidským tělem, fyzikálními zákony nebo s prací filmařů.

Viděli jsme zde také show na téma „tekutý dusík“, která byla pro studenty velice zajímavá a dokonce se na ní i osobně podíleli.

Druhý den jsme navštívili 3D Planetárium, ve kterém jsme viděli dva filmy: Vesmírný příběh a Letní obloha nad Plzní, které byly promítnuty v projekční kopuli. Součástí 3D Planetária je expozice Vesmír, která pomocí 27 exponátů vysvětluje vztahy vesmírných těles, fyzikální a astronomické zákony a vypráví příběh o dobývání vesmíru. Studenti si například mohli vyzkoušet tornádo, sopku nebo pocity astronauta při startu.

Exkurze byla velmi vydařená i díky pěknému počasí.

Ing. Josef Petr