Studenti T2B dospěli do bodu, kdy svoje čerstvě nabyté teoretické znalosti mohou uplatnit v praxi. Po vzájemné shodě nad námětem a obsahem klipu si vytvořili filmový a produkční štáb, kde si mimo jiné každý zvolil funkci podle svého zájmu a schopností. Byly rozděleny i role a po vypracování projektové dokumentace se pustili do svého prvního videa.

V následujících dnech přichází čas, kdy mohou během studia získat nebo si i prověřit svoje dovednosti, a to v rámci realizace vlastního nápadu, při tvorbě vlastního díla, což je v této kombinaci nejlepší metoda přinášející největší míru efektu.

Z galerie fotografií níže jsou rozpoznatelné role i funkce, tak jak si kdo vybral, podle svého zaměření nebo mu byla přidělena. Výsledek kolektivní práce budeme publikovat ve speciálním “okénku” na stránkách školy a podle obsahu se máme na co těšit.

Jaroslav Mužík