Třídy S2E a S4E se vypravily na celodenní výlet do Prahy, kde navštívily den otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky ČVUT.

„Navštívili jsme odborné dílny a laboratoře, zastavili se na přednášce od místních profesorů, dozvěděli se o využitelnosti elektrotechnologie ve zdravotnictví na katedře bioinformatiky a vyzkoušeli jsme si výstupy několika studentských projektů, jako např. robotiku, navigační technologii nebo super model krychle osazené LED diodami, která měla vlastní „cit pro gravitaci“. Děkujeme moc pracovníkům FEL ČVUT za prohlídku fakulty, odborný výklad a přátelský a osobní přístup.

Po tomto zážitku jsme se šli podívat na Pražský hrad a do chrámu sv. Víta. Přesto, že tato exkurze byla plná zajímavostí, třída S2E by se určitě shodla na tom, že nejlepší byla korunovace spolužáka Honzy před branami Hradu.“

„Prahu jsme si moc užili a S4E utužila kolektiv. Začali jsme prohlídkou firmy Siemens, ve které se nám moc líbilo. Absolvent naší školy, Martin Laža, nám představil vývoj PLC spojený s naším oborem, a zároveň představil možnosti pracovního uplatnění a  spolupráce na vývoji ve firmě. Druhý den se k nám přidala S2E na DOD FEL ČVUT, kde nám byla demonstrována spousta zajímavých pokusů. Exkurze do Prahy byla parádní. Jsem vděčný za naši školu SPŠel.it, která nám pomáhá ukázat směr, kam jít dál naším životem.“

Tom Králíček, S4E a Ondra Hocke, S2E