Předání vysvědčení za čtvrtý ročník proběhne první vyučovací hodinu.