Dne 15. 9. 2009 navštívila delegace zástupců školy firmu B+R v jejím sídle v Brně, kde v těchto dnech probíhala v souvislosti s konáním Mezinárodního strojírenského veletrhu akce Open Days. Programem návštěvy kromě prohlídky firmy bylo uzavření připravené smlouvy o spolupráci, kterou podepsali Ing. Jan Ohřál, ředitel společnosti B+R automatizace Brno, spol. s r.o. a Ing. Zdeněk Sokol, zástupce ředitele SPŠel•it Dobruška.

Mottem spolupráce je prohlubování vazby mezi teorií a praxí a zajištění odborné výuky v souladu s praktickými potřebami firem v oblasti vývoje, výroby a služeb v oboru elektrotechniky a informačních technologií.

Škola tím získala silného a odborně erudovaného partnera s dlouholetou praxí v poskytování výrobních a inženýrských služeb v oblasti průmyslové automatizace. Spolupráce se bude realizovat jak dlouhodobými a trvalými aktivitami jako jsou součinnost při definování a naplňování kompetencí absolventa SPŠel•it v rámci školního vzdělávacího programu oboru Elektrotechnika s názvem Počítačové řídicí systémy, nebo pomoc s vybavením odborné učebny pro praktickou výuku a součinností při přípravě výukových materiálů, tak i naplánováním jednorázových aktivit, jako jsou přednáška odborníka ve výuce, stáž učitelů odborných předmětů ve firmě nebo program odborné exkurze pro žáky vyšších ročníků.

Věříme, že všechny tyto aktivity navíc budou nezpochybnitelným dokladem atraktivnosti našich studijních oborů pro firmy, působící na trhu, indicií o zajímavých možnostech uplatnění našich absolventů v praxi a v neposlední řadě podpoří zájem žáků o studium na S SPŠel•it Dobruška.

V rámci připraveného programu Open Days se nám věnoval tým odborníků firmy B+R vedený Ing. Zdeňkem Švihálkem, vedoucím aplikačního oddělení. Mohli jsme tak zhlédnout připravené prezentace, ve školicí místnosti si prohlédnout ukázky nejmodernější techniky, používané k řízení a vizualizaci v průmyslových aplikacích a seznámit se s možnostmi Automation Studia, nástroje pro tvorbu automatizačních projektů. Dále jsme při prohlídce prostorů firmy měli možnost zhlédnout pracoviště vývoje a technické podpory pro zákazníky firmy B+R. Zbývající čas návštěvy jsme využili pro konkretizaci nejbližších kroků v rámci spolupráce tak, abychom se dokázali postupně dopracovat k námi stanoveným cílům a zřetelným výsledkům spolupráce.

Z naší návštěvy jsme si odnesli spoustu nových informací a poznatků, námětů na další možnosti rozšiřování aktivit v rámci spolupráce a hlavně velice příjemný pocit z celého programu, daný vstřícným postupem pracovníků firmy B+R k nám jako partnerům při realizaci tohoto společného projektu.

Ještě jeden příjemný zážitek na závěr. Při procházení firmou se k nám hlásil jeden v tu chvíli neznámý člověk. Po krátké chvíli se mu podařilo, že jsme si vzpomněli i my. Absolvent naší školy před více než 10 lety a pro firmu B+R pracuje na tvorbě aplikací řídicí techniky pro zákazníky. Lepší důkaz toho, že naše návštěva i snaha o spolupráci jako přirozenou součást našeho fungování svůj význam má, jsme si nemohli přát. Jen jsme si uvědomili, jaká je škoda, že nemáme více informací o úspěšném působení našich absolventů v praxi. Na zpáteční cestě jsme tedy mohli přemýšlet o tom, jak tuto, pro naši činnost důležitou zpětnou vazbu, co nejspolehlivěji získat.

Ing. Milan Maršík