Firma PZP KOMPLET a.s. je po dlouhá léta pro Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informačních technologií Dobruška přirozeným partnerem spolupráce. Působí ve stejném regionu, studenti do firmy chodí na výrobní praxi nebo tam najdou brigádu na období prázdnin, zástupci firmy se o absolventy školy zajímají, když potřebují obsadit některé technické pracovní místo a nemálo absolventů tam dlouhodobě úspěšně působí. O studium na této škole se pak zajímají i jejich děti nebo děti kolegů. Určitě tedy stojí za vynaloženou námahu a úsilí, aby společná práce mohla pokračovat a absolventi přicházeli do firmy co nejlépe připraveni pro praxi. Možnosti spolupráce jsou ale ještě širší, a proto logicky vznikla iniciativa dát spolupráci formální rámec v podobě smlouvy a projednat i další možné aktivity, které se do budoucna nabízejí.

Proto navštívila delegace zástupců Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií Dobruška dne 16. 9. 2009 firmu PZP KOMPLET a.s. v jejím sídle v Semechnici u Dobrušky. Programem návštěvy bylo uzavření připravené smlouvy o spolupráci, kterou podepsali Ing. Václav Prokop, předseda představenstva PZP KOMPLET a.s. a Ing. Zdeněk Sokol, zástupce ředitele SPŠel•it Dobruška.

Mottem spolupráce je prohlubování vazby mezi teorií a praxí a zajištění odborné výuky v souladu s praktickými potřebami firem v oblasti vývoje, výroby a služeb v oboru elektrotechniky a informačních technologií. Škola tím získala silného a odborně erudovaného partnera s dlouholetou praxí ve vývoji a výrobě tepelných čerpadel, technologických rozváděčů a dalších elektrovýrobků a moderních průmyslových technologií. Spolupráce se bude realizovat jak dlouhodobými a trvalými aktivitami, jako jsou součinnost při definování a naplňování kompetencí absolventa SPŠel•it v rámci školního vzdělávacího programu oboru Elektrotechnika s názvem Počítačové řídicí systémy nebo pomoc s vybavením odborné učebny pro praktickou výuku elektropřístroji včetně výrobků dalších firem, tak i naplánováním jednorázových aktivit, jako jsou přednáška odborníka ve výuce, stáž učitelů odborných předmětů ve firmě nebo program odborné exkurze a výrobní praxe pro žáky vyšších ročníků. Věříme, že všechny tyto aktivity budou nezpochybnitelným dokladem atraktivnosti studijních oborů vyučovaných na škole pro firmy působící na trhu, indicií o zajímavých možnostech uplatnění jejích absolventů v praxi a v neposlední řadě podpoří zájem žáků o studium na SPŠel•it Dobruška.

Kromě toho, že dosavadní přirozená spolupráce dostane formální rámec a nové možnosti, seznámili se zástupci školy s kontaktními osobami pro jednotlivé aktivity a získali do budoucna i nezbytnou zpětnou vazbu z praxe. Pro pracovníky školy je motivací informace, že profese elektrotechnika je na trhu práce stále žádána, dobrý elektrikář je „nedostatkovým zbožím“ i v současných ekonomických podmínkách a o absolventy jejich technických oborů je v praxi zájem, zejména pokud mají široký záběr znalostí a dovedností. V tom je třeba vidět motivaci pro další práci.

Nejbližší plánovanou aktivitou je prohlídka firmy pro učitele odborných předmětů, mohou se tedy už teď těšit, že uvidí moderní provoz elektrotechnické výroby, moderní informační technologie používané při konstrukci, vývoji a testování výrobků a potkají své absolventy, kteří ve firmě dlouhodobě úspěšně působí.

Jednání bylo využito také pro konkretizaci nejbližších kroků v rámci spolupráce tak, abychom se dokázali postupně dopracovat k námi stanoveným cílům a zřetelným výsledkům spolupráce. Schůzka přinesla kromě nových informací a poznatků také náměty na další možnosti rozšiřování aktivit v rámci spolupráce a hlavně velice příjemný pocit z celého programu, daný vstřícným postupem obou stran jako partnerů při realizaci tohoto společného projektu.

Ing. Milan Maršík (SPŠ) 
Ivo Novohradský (PZP)