V návaznosti na činnost zájmových kroužků, které pořádáme pro žáky základních škol v rámci účasti naší školy v Individuálním projektu Královéhradeckého kraje na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, jsme uspořádali výjezdní soustředění pro účastníky kroužků. Za místo konání jsme zvolili horský hotel Javor v krásném prostředí Malé Úpy v Krkonoších. Při cestě jsme navštívili Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují.

Nejvíce času na soustředění jsme věnovali předvedení výukového robotického systému Bioloid. Pan Řepka, odborný lektor z Vysoké školy báňské v Ostravě, měl připravené zajímavé ukázky robotů jak v autonomním režimu, tak s dálkovým ovládáním, které si chlapci vyzkoušeli třeba i prostřednictvím vlastního mobilního telefonu, nebo je ovládali zvukem. Vysvětlování funkce pohonů a senzorů robota bylo tak poutavé, že si účastníci ani neuvědomovali, že diskutují o poznatcích z matematiky a fyziky.

Závěrečná část prezentace byla věnována základům programování řídicí jednotky robota. Po několika desítkách minut už se chlapci účastnili sestavování příkazů, a tak si nakonec mohli zajezdit s robotickým vozítkem ovládaným podle vlastních představ. V nabitém programu soustředění zbyl čas i na další činnosti, jako radiový provoz, snímání objektů infrakamerou nebo měření fyzikálních veličin v terénu. Celkově se program soustředění vydařil a každý z účastníků si odnášel spoustu zážitků a nové poznatky nabyté poutavou formou.

Ing. Milan Maršík