Výsledky byly zveřejněny dne 14. 6. 2021, od tohoto okamžiku běží lhůta 10-ti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek je třeba odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat poštou. Při zaslání poštou je rozhodující den odeslání zápisového lístku.

Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Ing. Milan Maršík, ředitel školy