Výsledky přijímacího řízení, řádný termín, 1. kolo.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí budou zasílána poštou.

V případě přijetí:

Do 23.6.2020 je třeba odevzdat v kanceláři školy zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou, poslední možný termín odeslání je 23.6.2020. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

vedení školy