Ve čtvrtek 11. ledna 2018 byla zahájena výstava fotografií a grafiky našeho multimediálního studia MtM, kterou jsme nazvali jednoduše SPŠel.it tvoří…

Vernisáž zahájil pan František Nagy, který nám pro výstavu a její instalaci zajistil zázemí a technickou podporu. Starosta města Dobrušky, Ing. Petr Lžíčař, připomněl vzájemnou spolupráci naší školy s městem, kladně ohodnotil tuto akci a byl mile překvapen faktem, že ve škole je tolik talentovaných žáků, že si mohou udělat vlastní výstavu. Mimo jiné zmínil, že je to první výstava v historii Dobrušky, kterou v takovém rozsahu naše škola uspořádala.

Slavnostním přípitkem byla výstava zahájena a hosté mohli přistoupit k individuální prohlídce nebo k diskuzi s přítomnými autory. Vystavené fotografie, grafiky a různé další kreativní kombinace našich žáků jsou rozprostřeny v šesti skleněných vitrínách a po celé stěně lapidária.

Jsou to výsledky práce našich žáků v rámci výuky předmětu Počítačová grafika a multimédia a kroužku multimédií, i když některé zdroje vystavovaných děl byly pořízeny během dalších mimoškolních aktivit.

Po editaci fotografií, digitalizaci grafiky a úpravách se vše vytisklo na zvolený papír podle žánru a díky technickému zázemí a vybavení našich studií si žáci svoje díla i nakašírovali a ořezali na zvolený formát. Jsou zde k vidění i ukázky zpracování a výroby kalendářů.

Výstava by ovšem nikdy nevznikla bez podpory společnosti FOMEI. Je naším výhradním dodavatelem materiálů a zařízení pro výrobu spotřební i profesionální fotografie a rovněž využíváme jejich odborné přednášky, stáže a exkurze, ze kterých čerpáme vědomosti.

Zastupitelům města Dobrušky patří velký dík za možnost realizace této výstavy. Také děkuji i svým spolupracovníkům za morální i fyzickou podporu a v neposlední řadě i všem zúčastněným žákům, kteří se na tvorbě a instalaci výstavy nemalou měrou podíleli.

Jaroslav Mužík