Stejně jako v minulých letech jsme uspořádali školní přebor v ergoveslování, který se koná pod názvem Memoriál Bernarda Szymańskiego. Memoriál nese jméno ředitele družební školy v polském Plocku, který stál u zrodu tohoto sportu na naší škole.

Jednalo se již o 13. ročník, nekonal se pouze v době pandemie covidu. Původně byla soutěž závodem jednotlivců na 500 metrů, v současnosti jezdíme štafety na 4×250 metrů jako závod mezitřídní v rámci daného ročníku.

Chtěli jsme zapojit více studentů a z hlediska diváckého je závod zajímavější. Zapojila se i naše děvčata, která jela svůj závod na 200 metrů jako závod jednotlivkyň.

Za přispění vyučujících IT byl celý průběh závodu přenášen dataprojektorem na stěnu, takže diváci měli dokonalý přehled o průběhu.

Soutěž podpořili svou účastí i zástupci vedení družební školy, kteří zároveň dodali věcné ceny pro nejlepší týmy.

Atmosféra byla vynikající, k čemuž přispěli přihlížející studenti, kteří měli možnost podpořit své zástupce svými hlasivkami.

Celkem závodilo 12 týmů v kategorii chlapců a 4 dívky. Výkony byly velmi dobré. V kategorii chlapců padl nový rekord školy, o který se postarali zástupci 3. ročníku, třídy S3E, v kategorii dívek chyběly Denise Frančiakové pouhé 3 desetiny k překonání stávajícího rekordu.

Kabinet TEV děkuje všem aktivním závodníkům za předvedené výkony a divákům za vytvoření skvělé atmosféry. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Konečné výsledky a fotky naleznete v příloze.

Mgr. Milan Pohl