Nový školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3. září 2018 opět v Kulturním domě u nádraží. Od 8:00 proběhne slavnostní zahájení pro první ročníky, od 08:30 pro druhé, třetí a čtvrté ročníky.

Po slavnostním zahájení se třídy pod vedením svých třídních učitelů odeberou do školy, kde žáci obdrží vstupní informace k novému školnímu roku. Běžná výuka začne v úterý 4.9.2018.

Na zahájení srdečně zveme i rodiče.

vedení školy