Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne 1.9.2020 v Kulturním domě u autobusového nádraží pouze pro žáky prvních ročníků, a to od 8.00. Poté žáci přejdou do školy, kde jim budou předány další informace. Zahájení bude probíhat v rouškách, protože na shromáždění více než 100 osob se vztahuje povinnost nosit roušku. Pokud se některý z nových žáků nechce (z důvodu obav vzhledem k situaci způsobené pandemií koronaviru) účastnit zahájení v Kulturním domě, je možné se dostavit do budovy školy v 8.30.  

Pro žáky vyšších ročníků proběhnou ve škole od 9.00 třídnické hodiny (rozpis učeben bude uveden na nástěnce suplování). 

vedení školy