V rámci nedávno zahájené a slibně se rozvíjející spolupráce s firmou ANTOLIN LIBAN, s.r.o. (závod Lipovka), navštívili naši školu zaměstnanci závodů v Libáni a Lipovce Vladimír Bárta, personální ředitel a Zuzana Jirátová, odborná asistentka závodu.

Studentům 4. ročníku oboru Elektrotechnika představili závod v Lipovce a možnosti pracovního uplatnění, které absolventům tohoto oboru nabízí. Součástí aktuální nabídky firmy je i možnost zapojení se do zlepšování ve firmě pro současné studenty například formou brigády ve svém volném čase a tím získávání prvních pracovních zkušeností ve svém oboru.

Dalšími dohodnutými aktivitami na nejbližší týdny je přednáška specialisty v oboru automatizace výroby a praktická výuka našich studentů na pracovištích ve firmě.

Rádi využijeme zájmu této firmy o spolupráci s naší školou a věříme, že jednotlivé kroky prospějí profesnímu rozvoji našich budoucích absolventů i jejich uplatnění v praxi.

Ing. Milan Maršík