Ve dnech 17. a 18. října se Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška zúčastnila regionální školské výstavy v Rychnově nad Kněžnou.

Tradiční, každoroční akce se vyznačuje velmi dobrou úrovní a vysokou návštěvnostní žáků ZŠ a jejich rodičů. Stánek dobrušské průmyslovky navštívilo téměř 400 zájemců o studium.

Podle malého průzkumu, zaujala návštěvníky všechna zaměření studia:

Počítačové řídící systémy v elektrotechnice

Informační technologie – Aplikace počítačů a správa sítí

Informační technologie – Obsluha a tvorba firemních aplikací.

Je potěšitelné, že současní uchazeči o studium i jejich rodiče přistupují k výběru studia velmi odpovědně. V každém rozhovoru zazněl dotaz na uplatnění absolventa po ukončení studia. Dobrušská průmyslovka vytvářela současnou studijní nabídku společně s odborníky z praxe a významnými firmami působícími v oborech elektrotechniky a informačních technologií. Východiskem pro vytváření obsahu výuky byly vždy požadavky na kompetence absolventa daného oboru. To oceňují současní studenti i ti, kteří se o studium na SPŠelit teprve zajímají.

Zájemci o studium obdrží další informace na Dnu otevřených dveří, který se bude konat v pátek 14. listopadu 2008 od 8,00 do 17,00 hodin v budově školy. Návštěva školy bude tradičně spojena s besedou s ředitelem školy. Účastníci se dozvědí podrobnosti o přijímacím řízení podle nových předpisů, nové maturitní zkoušce a další informace spojené s životem školy a jejích žáků.

vedení školy