Firma ATAS Náchod, partnerská firma naší školy, pořádala zájezd na fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a při této příležitosti oslovila studenty z blízkého okolí. Možnost jet do Brna byla nabídnuta třetím a čtvrtým ročníkům, ze kterých se nakonec vypravilo hned několik žáků.

Do Brna jsme dorazili chvíli před desátou hodinou, přesně v čas zahájení úvodní prezentace o FEKT VUT Brno. Se studijními programy a základními informacemi o fakultě nás seznámil pan proděkan pro vnější vztahy prof. Ing. Tomáš Kratochvíl. Dále předal slovo studentům, kteří nám přiblížili život na kolejích a volnočasové aktivity. Po úvodní prezentaci jsme měli čas a prostor nahlédnout do laboratoří a speciálních učeben dvou z jedenácti studijních programů, kterými vysoká škola disponuje.

Vysoká škola na nás všechny udělala velký dojem nejen svými rozměry, ale především moderním vybavením. Moc děkujeme paní Holomkové, která s námi do Brna jela jakožto pověřená osoba firmou ATAS a díky které se zájezd mohl uskutečnit.

Slovy PR firmy ATAS: „Snažíme se přispívat k výchově mladých techniků.“ A my firmě moc děkujeme.

Filip Kramář, S3E