Dne 12.04.2017 se studenti třídy T3B oboru IT – Obsluha a tvorba firemních aplikací zúčastnili exkurze do KBA Grafitec, Dobruška. Prohlédli jsme si pracoviště dělení materiálů, obrobny, pracoviště CNC strojů, pracoviště souřadnicových měřících strojů, seřizovnu nástrojů, výrobu válců, naprašování plazmou keramických povrchů a montáž polygrafických strojů. Seznámili jsme se s řídicím systémem tiskového stroje, pohony a rozvaděči a možnostmi ovládání. Nakonec jsme se byli podívat v serverovně v IT oddělení.

Ing. Milan Sigid