Dne 3.12.2019 se žáci tříd T3B a T3C/B oboru IT – Aplikační software a multimédia zúčastnili exkurze do Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.

Prohlédli jsme si pracoviště dělení materiálů, obrobny, pracoviště CNC strojů, pracoviště souřadnicových měřících strojů, seřizovnu nástrojů, výrobu válců, naprašování plazmou keramických povrchů a montáž polygrafických strojů.

Seznámili jsme se s řídícím systémem tiskového stroje, pohony a rozvaděči a možnostmi ovládání. Nakonec jsme se byli podívat v servrovně v IT oddělení.

Ing. Milan Sigid