Žáci posledního ročníku mají možnost se od 11. 5. 2020 účastnit konzultací, zaměřených na přípravu k absolvování maturitní zkoušky, které budou probíhat podle speciálního rozvrhu. Aktuální rozvrh bude vždy zveřejněn v informačním systému školy.

V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky MŠMT vydalo manuál se souborem hygienických a provozních podmínek pro SŠ (zde)

V souladu s pokyny MŠMT vydalo vedení školy tato Hygienická a provozní opatření.

Nutnou podmínkou účasti na konzultacích je povinnosti odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory.

Ing. Milan Maršík