Na začátku tohoto školního roku jsme přivítali 14 nových ubytovaných.

Nově ubytovaní žáci na DM

 

Sportovní hry domova mládeže  s námi mohou navštěvovat  také žáci školy, kteří na DM ubytovaní nejsou.

 

Návštěva kina v Hradci Králové.

Návštěva kina v Hradci Králové

 

Domovem mládeže znějí i tyto hudební nástroje.  Zájemcům je umožněno navštěvovat ZUŠ v Dobrušce.

 

Přejeme hezký podzim.

LOGO DM SPŠelit Dobruška

Vychovatelé DM

Foto: Tomáš Zápotočný, Viktor Šafář, Simona Pohlová