Letošní školní rok se naše škola opět zapojila do charitativní sbírky Bílá pastelka, na které se aktivně účastníme již řadu let. Třída S3E získala pro tuto sbírku krásnou částku, konkrétně 8407,- Kč. Tímto děkujeme všem lidem z Dobrušky a okolí, kteří se rozhodli podpořit skvělou věc, a umožnili pomoc pro nevidomé a slabozraké.

Jako poděkování za zapojení do sbírky Bílá pastelka naši školu navštívila organizace Tyfloservis, o.p.s a pro třídu S3E uspořádala zážitkový seminář. Žáci se dozvěděli, že Tyfloservis je projekt, který zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku. Dále byli seznámeni s historií sbírky Bílá pastelka, která se koná od roku 2000 při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (bílá hůl je symbol slepoty i neviditelného světa nevidomých). Výtěžek této sbírky je poskytován na pomoc zrakově postiženým, aby i přes svůj handicap mohli žít samostatný a nezávislý život.

Žáci S3E se od zaměstnankyň Tyfloservisu, o.p.s. dozvěděli o skutečných potřebách nevidomých. Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobuje člověku mnoho životních změn. Je ztíženo zvládání běžných úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám se lze věnovat jen těžko, vztahy v rodině jsou vystaveny mnohem větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc.

Přednášející předvedly řadu kompenzačních pomůcek, poradily, jak si počínat při kontaktu s takto postiženým člověkem, seznámily žáky s Braillovým písmem. Hovořili a také ukazovaly jak pomoci takovému člověku, když ho žáci potkají na ulici.

Zážitkový seminář byl velice zajímavý a poučný. Tímto článkem ještě jednou děkujeme pracovnicím Tyfloservisu, o.p.s.

Tomáš Krištof, třída S3E