V říjnu 2017 proběhla sbírka Bílá pastelka, na které se naše škola aktivně podílí již řadu let. Letošní školní rok se do sbírky zapojila třída T3E. Celkem její žáci získali pro organizaci Tyfloservis 5.632,- Kč a mezi školami, spolupracujícími se společností Tyfloservis, o.p.s., se umístili na druhém místě v Královéhradeckém kraji. Děkujeme všem lidem z Dobrušky a okolí, kteří 11.10.2017 viděli srdcem a podpořili nevidomé a slabozraké.

Jako poděkování za zapojení do sbírky Bílá pastelka naši školu navštívila organizace Tyfloservis, o.p.s a pro třídu T3E uspořádala zážitkový seminář. Žáci se dozvěděli, že Tyfloservis je projekt, který zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku. Dále byli seznámeni s historií sbírky Bílá pastelka, která se koná od roku 2000 při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (bílá hůl je symbol slepoty i neviditelného světa nevidomých). Výtěžek této sbírky je poskytován na pomoc zrakově postiženým, aby i přes svůj handicap mohli žít samostatný a nezávislý život.

Žáci T3E se od zaměstnankyň Tyfloservisu, o.p.s. dozvěděli o skutečných potřebách nevidomých. Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobuje člověku mnoho životních změn. Je ztíženo zvládání běžných úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám se lze věnovat jen těžko, vztahy v rodině jsou vystaveny mnohem větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc.

Přednášející předvedly řadu kompenzačních pomůcek, poradily, jak si počínat při kontaktu s takto postiženým člověkem, seznámily žáky s Braillovým písmem. Hovořili a také ukazovaly jak pomoci takovému člověku, když ho žáci potkají na ulici.

Zážitkový seminář byl velice zajímavý a žákům se líbil. Pochvala samozřejmě platí pracovnicím Tyfloservisu, o.p.s, ale také žákům, kteří se chovali vzorně.

Viktor Mazák, třída T3E