Ve dnech 25.5. a 26.5.2015 se studenti a studentky tříd E1, T1A a T1B zúčastnili dvouhodinové exkurze v ZD Dobruška. Zde měli možnost uvidět provoz bioplynové stanice, který byl zahájen v listopadu 2012.

Celou prohlídku doplňoval srozumitelný odborný výklad pana Ing. Čtvrtečky.

Vstup biomasy do BPS zajišťují 2 dávkovače. Pomocí uzavřených šnekových dopravníků se vstupní materiál dostává do fermentoru kruh v kruhu s integrovaným foliovým plynojemem (1500 m3). Zde probíhá při teplotě 42 – 43°C proces fermentace (rozklad biomasy na bioplyn působením mikroorganismů bez přístupu vzduchu). Získaný bioplyn (složený hlavně z methanu a oxidu uhličitého) se z plynojemu dostává potrubím do kogenerační jednotky, kde se spaluje v motoru (dvanáctiválec, elektrický výkon 1200 kW). Motor pohání el. generátor, z něhož je vzniklá el. energie dodávána přes trafostanici do veřejné el. sítě.

Chlazením motoru se získává teplo (tepelný výkon 1237 kW), jež se využívá na ohřev fermentoru a na vytápění budov družstva.

Počítá se s tím, že BPS zajistí vytápění plánované sportovní haly v Pulicích.

 Jakub Marek, Jakub Matuška, Mgr. Dana Petrů, třída E1  

Foto: Hana Senková, třída T1B a František Berg, třída E1