Skončilo 1. pololetí školního roku 2022/2023 na domově mládeže a my můžeme bilancovat.

Ubytovaných žáků máme 40. Jsou mezi námi 4 děvčata, 3 z nich jsou žákyně PVC (Podorlické vzdělávací centrum). 1. ročníky jsou ubytované v počtu 9 a letošních maturantů máme také 9.

Ubytovaní mají možnost chodit na sportovní hry DM do školní tělocvičny a posilovny každý den.

Několikrát byli v CineStaru v Hradci Králové, navštívili bowling v Dobrušce, mají možnost chodit na bazén. Většinu těchto aktivit mají zdarma. Vstupy jsou hrazeny z fondů Inovativní vzdělávání žáků v DM a Mimořádný účelový příspěvek Královéhradeckého kraje.

Přímo na DM jsme uspořádali Přebor DM ve stolním tenisu a Vánoční přebor ve stolním fotbálku.

Stolní tenis vyhrál Petr Hrubý, stolní fotbálek vyhrála dvojice Šimon Dostál, Petr Mihulka.

Máme nové postele a na ně nové povlečení.

Jeden z našich ubytovaných, Michael Těžký, a několik jeho spolužáků dostali v prosinci ocenění z Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem Dobrovolník roku 2022. Jsou součástí projektu „Život je teď…“ a jejich úkolem je fotografování seniorů ve vybraných lokalitách a následné zpracování fotografií.

Spojujeme generace a je to pro obě strany obohacující.

Měli jsme v listopadu a v lednu den otevřených dveří. Podle množství návštěv případných zájemců o  ubytování vidíme, že rodiče a žáci preferují spíše rodinné prostředí. Naše maximální kapacita je 56 míst.

kolektiv zaměstnanců DM