• Vnitřní řád Domova mládeže při SPŠel.it v Dobrušce – stáhnout pdf
  • Směrnice ředitele školy ke stanovení úplaty za ubytování v DMstáhnout pdf
  • Nástupní pokyny pro žáky 1. ročníku – stáhnout pdf
  • Směrnice pro používání vlastních elektrických spotřebičů ubytovaných žáků – stáhnout pdf
  • Dohoda o používání soukromého počítače (noteboku) na pokoji DM – stáhnout pdf, editovatelná verze – stáhnout docx
  • Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka – stáhnout pdf, editovatelná verze – stáhnout doc
  • Souhlasné prohlášení zletilého žákastáhnout pdf, editovatelná verze – stáhnout doc
  • Směrnice k přijímání do domova mládeže – stáhnout pdf
  • Sdělení rodičům k přihlášce do domova mládeže – stáhnout pdf
  • Přihláška do domova mládeže na školní rok 2018/2019 – stáhnout pdf, editovatelná verze – stáhnout doc