Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 budou k dispozici 15. 5. 2024 v 00.01 zde.

2. kolo přijímacího řízení nebude škola v žádném z oborů vyhlašovat.

Stanovení kritérií pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2024/2025

Detailní informace k podobě přijímacího řízení nadále zjišťujeme od MŠMT a dalších relevantních složek státu.

Letos bude probíhat poprvé nová podoba přijímacího řízení. Termín pro podávání přihlášek je 1. až 20. února 2024. Nově budou mít uchazeči možnost podat až 3 přihlášky, které musí seřadit. Pořadí nelze později měnit, proto vybírejte pečlivě. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Aktuální informace zjistíte na webových stránkách CERMATu.

Elektronickou přihlášku podáte od 1. února 2024 pomocí systému e-přihlášek DIPSY.

Termíny přehledně:

 • 1. – 20. února 2024 podávání přihlášek
 • 12. a 15. dubna 2024 řádné termíny přijímacích zkoušek
 • 29. a 30. dubna 2024 náhradní termíny přijímacích zkoušek
 • 15. května 2024 zveřejnění výsledků ředitelem školy (ve škole a v informačním systému)

Nabízené obory vzdělávání:

 • Elektrotechnika (RVP 26-41-M/01)
  • školní vzdělávací program Počítačové řídicí systémy a elektrotechnikačíst více » nebo
  • školní vzdělávací program Elektronické a počítačové systémyčíst více »
  • si žák volí až po přijetí, nejdéle však na konci 2. ročníku,
  • potvrzení od lékaře je povinnou přílohou k této přihlášce,
 • Aplikace počítačů a správa sítí (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »
 • Digitální grafická tvorba (RVP 18-20-M/01 Informační technologie) – číst více »

Nově je možné od roku 2024 podat přihlášku třemi způsoby

Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1. – 3.
 • Dokumenty, které požaduje daná škola, nahrajete jako scany nebo fotky.
 • Potvrdíte odeslání.

Výhody elektronické přihlášky:

 • Vše je na jednom místě – přihláška, pozvánka i výsledky.
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Ušetříte čas a peníze za posílání přihlášky poštou.

Výpis ze systému

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Dokumenty, které požadují dané školy, nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody výpisu ze systému:

 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Nevýhody výpisu ze systému:

 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.

Klasicky papírově

 • Vyplníte klasickou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí být identická.

Výhody papírové přihlášky:

 • Bez počítače a mobilu.

Nevýhody papírové přihlášky:

 • Ke každé přihlášce musíte přiložit kopie všech příloh.
 • Musíte doručit přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde poštou.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.

Na co si dát pozor

 • Pořadí oborů/škol je důležité – je skutečně podstatné dobře si rozmyslet pořadí, ve kterém budete přihlášky vyplňovat, protože pořadí nelze následně měnit.
 • Každý uchazeč bude přijat maximálně na jednu školu – v systému tří seřazených škol nebude nikdo přijatý zároveň na více škol, ale pouze na tu nejvýše uvedenou na přihlášce, kde zároveň splnil kritéria. Pokud se rozhodnete tohoto umístění vzdát, riskujete, že vaše vysněná škola nebude mít v dalším kole přijímaček žádná volná místa, protože bude plně obsazená po 1. kole.
 • Potvrzení od lékaře – je samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oborů vzdělání!
 • Pokud jste již podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Jednotná přijímací zkouška 2024

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Zkoušky připravuje a zajišťuje CERMAT.

Konané testy:

 • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 60 minut
 • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  Celkový maximální počet bodů: 50, délka trvání testu: 70 minut

Další informace o Jednotné přijímací zkoušce 2024 zjistíte na www.cermat.cz , kde jsou k dispozici i ilustrační testy pro přijímací zkoušky.

Dále Vám při přípravě na jednotné přijímací zkoušky může pomoci aplikace InspIS SETmobile, více informací o této aplikaci najdete zde.

vedení školy