(RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika)

Při zvolení tohoto oboru si žák podává přihlášku na základní obor Elektrotechnika (RVP 26-41-M/01), školní vzdělávací program Počítačové řídicí systémy a elektrotechniky si žák volí až po přijetí, nejdéle však na konci 2. ročníku, potvrzení od lékaře je povinnou přílohou k této přihlášce.

Vzdělávací program připravuje univerzálně vzdělané technické pracovníky pro oblast elektrotechniky a pro příbuzné obory. V průběhu studia žáci získávají odborné vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií a elektrotechniky, ale i dobré jazykové vybavení.

Absolventi mohou vykonávat funkce konstrukčního, servisního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní i v samostatném podnikání.

Tento obor podporují významné elektrotechnické firmy v regionu, jako je ČEZ, OEZ Letohrad, ABB Trutnov, Atas Náchod a další. Absolventi mohou kromě přímého uplatnění v praxi pokračovat ve studiu na vysokých školách technického zaměření.

Učební plán

Učební plán oboru Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika.

Učební plány všech oborů obsahují rozšířenou výuku cizích jazyků. Škola je od roku 2002 lokální akademií v celosvětovém programu Cisco Networking Academy. Od roku 2015 je po absolvování výuky 2D projektování a 3D modelování možné získat celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion. Od roku 2019 je možné se zapojit do bezplatného vzdělávacího programu MikroTik ACADEMY připravujícího na složení celosvětově uznávané průmyslové certifikace MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Pozornost je věnována mezinárodní spolupráci se školami ve státech EU. Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass, který jim otvírá dveře pro práci a studium v zahraničí.

Škola nabízí žákům ubytování ve vlastním domově mládeže, sportovní vyžití ve vlastní prostorné tělocvičně, posilovnu a venkovní sportovní areál s hřištěm na plážový volejbal, antukový kurt pro volejbal a nohejbal.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce je škola s tradicí výuky technických oborů od roku 1945. Za rok 2014 byla oceněna Klubem zaměstnavatelů 1. místem v Královéhradeckém kraji v soutěži Doporučeno zaměstnavateli a pečetí Škola s kvalitní přípravou na zaměstnání. Také za roky 2015, 2016 a 2017 získala škola opakovaně významná ocenění od Klubu zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje za kvalitní přípravu na zaměstnání a významnou spolupráci s firmami. Nabízí uchazečům ve všech oborech studium denní čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.