(RVP 18-20-M/01 Informační technologie)

Studijní obor poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání, zaměřené na budování, správu a údržbu počítačových sítí, na počítačové systémy a jejich aplikace v oblasti řízení a zpracování dat. Absolvent je vybaven znalostmi technických parametrů počítačů a dalších přídavných zařízení používaných v počítačových sítích.

Odborný profil absolventa zahrnuje i uživatelské znalosti CAD programů, zpracování a úpravu obrazu a zvuku na PC, tvorbu prezentací a webových stránek, ochranu dat a autorských práv k softwaru, programování mikropočítačů a PLC automatů a správu operačních systémů.

Absolvent umí navrhnout, realizovat a provádět správu počítačových sítí, správu síťových zařízení – přepínačů, směrovačů. Instalaci a konfiguraci přepínačů a směrovačů Cisco v multiprotokolových LAN a WAN sítích se žáci naučí v rámci studia síťové akademie CISCO. Po úspěšném certifikačním řízení získávají mezinárodně uznávaný certifikát Cisco.

Tento obor podporují významné firmy s místní i celostátní působností jako je CETIN, Škoda Auto, Simac Technik ČR, TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IndiGO group s.r.o. a další. Absolventi se mohou přímo uplatnit v praxi nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách technického zaměření.

Učební plán 

Počet vyučovaných hodin za týden v jednotlivých ročnících:

PředmětyZkratka1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literaturaCJL333312
Anglický jazykANJ433414
MatematikaMAT543315
FyzikaFYZ42--6
Chemie a ekologieCHE2---2
DějepisDEJ2---2
Občanská naukaOBN-1113
Tělesná výchovaTEV32229
Odborné předměty
EkonomikaEKO-22-4
EKOcv--1-1
Programové vybaveníPVY--2-2
PVYcv234312
Technické vybaveníTVY233210
ElektrotechnikaETR32--5
Praktická cvičeníPRA-3339
Technická dokumentaceTED1---1
TEDcv1---1
Mikropočítačové systémyMPS--224
Operační systémyOPS---11
OPScv---11
Elektrotechnická měření a diagnostikaEMD-2--2
Mikropočítačové řízeníMPR---22
Počítačové sítěPST--336
Grafické návrhové systémyGNS---11
GNScv---11
Počítačová grafika a multimédiaPGMcv-2--2
Týdenní počet hodin32323232128

Učební plány všech oborů obsahují rozšířenou výuku cizích jazyků. Škola je od roku 2002 lokální akademií v celosvětovém programu Cisco Networking Academy. Od roku 2015 je po absolvování výuky 2D projektování a 3D modelování možné získat celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion. Od roku 2019 je možné se zapojit do bezplatného vzdělávacího programu MikroTik ACADEMY připravujícího na složení celosvětově uznávané průmyslové certifikace MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Pozornost je věnována mezinárodní spolupráci se školami ve státech EU. Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass, který jim otvírá dveře pro práci a studium v zahraničí.

Škola nabízí žákům ubytování ve vlastním domově mládeže, sportovní vyžití ve vlastní prostorné tělocvičně, posilovnu a venkovní sportovní areál s hřištěm na plážový volejbal, antukový kurt pro volejbal a nohejbal.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce je škola s tradicí výuky technických oborů od roku 1945. Za rok 2014 byla oceněna Klubem zaměstnavatelů 1. místem v Královéhradeckém kraji v soutěži Doporučeno zaměstnavateli a pečetí Škola s kvalitní přípravou na zaměstnání. Také za roky 2015, 2016 a 2017 získala škola opakovaně významná ocenění od Klubu zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje za kvalitní přípravu na zaměstnání a významnou spolupráci s firmami. Nabízí uchazečům ve všech oborech studium denní čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.