(RVP 18-20-M/01 Informační technologie)

Studijní obor poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání, zaměřené na budování, správu a údržbu počítačových sítí, na počítačové systémy a jejich aplikace v oblasti řízení a zpracování dat. Absolvent oboru je vybaven znalostmi technických parametrů počítačů a dalších přídavných zařízení i prvků používaných v počítačových sítích. Odborný profil absolventa též zahrnuje uživatelské znalosti programů pro CAD, zpracování a úpravu obrazu a zvuku na PC, tvorbu prezentací a webových stránek, ochranu dat a autorských práv k softwaru, programování mikropočítačů a PLC automatů a správu operačních systémů. Absolvent umí navrhnout, realizovat a provádět správu počítačových sítí, správu síťových zařízení – přepínačů, směrovačů. Instalaci a konfiguraci přepínačů a směrovačů Cisco v multiprotokolových LAN a WAN sítích se studenti naučí v rámci studia síťové akademie CISCO a po úspěšném certifikačním řízení mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát Cisco. Absolventi mohou kromě přímého uplatnění v praxi pokračovat ve studiu na vysokých školách technického zaměření.

Učební plán 

Počet vyučovaných hodin za týden v jednotlivých ročnících:

PředmětyZkratka1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literaturaCJL333312
Anglický jazykANJ433414
MatematikaMAT543315
FyzikaFYZ42--6
Chemie a ekologieCHE2---2
DějepisDEJ2---2
Občanská naukaOBN-1113
Tělesná výchovaTEV32229
Odborné předměty
EkonomikaEKO-22-4
EKOcv--1-1
Programové vybaveníPVY--2-2
PVYcv234312
Technické vybaveníTVY233210
ElektrotechnikaETR32--5
Praktická cvičeníPRA-3339
Technická dokumentaceTED1---1
TEDcv1---1
Mikropočítačové systémyMPS--224
Operační systémyOPS---11
OPScv---11
Elektrotechnická měření a diagnostikaEMD-2--2
Mikropočítačové řízeníMPR---22
Počítačové sítěPST--336
Grafické návrhové systémyGNS---11
GNScv---11
Počítačová grafika a multimédiaPGMcv-2--2
Týdenní počet hodin32323232128

 

Učební plány všech oborů obsahují rozšířenou výuku cizích jazyků. Škola je od roku 2002 lokální akademií v celosvětovém programu Cisco Networking Academy. Od roku 2015 je po absolvování výuky 2D projektování a 3D modelování možné získat celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion.

Pozornost je věnována mezinárodní spolupráci se školami ve státech EU. Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass, který jim otvírá dveře pro práci a studium v zahraničí.

Škola nabízí žákům ubytování ve vlastním domově mládeže, sportovní vyžití ve vlastní prostorné tělocvičně, posilovnu a venkovní sportovní areál s hřištěm na plážový volejbal, antukový kurt pro volejbal a nohejbal.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce je škola s tradicí výuky technických oborů od roku 1945. Za rok 2014 byla oceněna Klubem zaměstnavatelů 1. místem v Královéhradeckém kraji v soutěži Doporučeno zaměstnavateli a pečetí Škola s kvalitní přípravou na zaměstnání. Také za roky 2015, 2016 a 2017 získala škola opakovaně významná ocenění od Klubu zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje za kvalitní přípravu na zaměstnání a významnou spolupráci s firmami. Nabízí uchazečům ve všech oborech studium denní čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.