Odborné kroužky

Kroužek robotiky a mechatroniky

Na kroužku robotiky a mechatroniky si žáci mohou zkonstruovat robota podle vlastních představ nebo použít již hotové součástky. K dispozici mají stavebnici Merkur, hotové robotické ruce, pásové dopravníky, mobilní roboty, mohou si vyrobit a osadit desky plošných spojů nebo vytisknout potřebné součástky pomocí 3D tisku.

Vytvořenou konstrukci následně osadí elektronikou a naprogramují. Mají na výběr mezi řídícími deskami osazenými mikropočítači nebo průmyslovými automaty.

Pokud chtějí žáci zprovoznit něco, co si pak odnesou domů, hradí pouze náklady na materiál, vše ostatní je zdarma.

Kroužek je vždy v pondělí a středu od 14.00 do 16.00 hodin pro zájemce ze všech ročníků. Žáci se mohou rozhodnout, zda budou chodit oba dva dny, nebo jen jeden.

MikroTik Academy

MikroTik Academy přináší žákům naší školy možnost zapojit se do bezplatného vzdělávacího programu připravujícího na složení celosvětově uznávané průmyslové certifikace MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Více informací o kroužku Mikrotik Academy najdete zde.
Více informací o obsahu vzdělávacího programu Mikrotik Academy najdete zde.

Multimediální kroužek

Multimediální kroužek se koná každou středu od 14 do 16 hodin a běžný je i individuální časový plán, tedy i v průběhu jiných dnů. Ke změnám původního harmonogramu tak dochází v případě silnějšího zájmu ze strany žáků.

Tematický plán se tvoří na základě konkrétní oblasti zájmu účastníků, na které se shodne většina. Základní okruhy se týkají

  • praktického fotografování v interiéru, ateliéru, exteriéru,
  • základů nastavení a používání zařízení pro zachycení obrazu, zvuku nebo videa a následného zpracování v aplikacích pro editaci,
  • teoretických základů správy barev a praktických cvičení pro tisk a finalizaci tiskovin,
  • účasti na externích workshopech a vzdělávacích seminářích na půdě partnerských a spolupracujících firem,
  • realizace externích zakázek v rámci praxe přímo u zákazníka partnerské firmy.

Teoretická výuka, editace a zpracování multimediálního materiálu probíhá v učebně s výpočetní technikou a praktická cvičení pro pořizování fotografie nebo videa pak probíhají v jednom ze tří ateliérů, které škola vlastní. Práce v exteriérech probíhají v domluvených lokalitách podle tématu.

Multimediální kroužek je zdarma a je určen pro žáky všech ročníků i oborů, přestože větší zastoupení je z řad žáků, kteří studují obor Aplikační software a multimédia.

CISCO

 

Certifikát Autodesk Certificate of Completion

Naše škola je zařazena do Autodesk Academia Programu certifikace žáků technických škol v ČR a SR. Po absolvování výuky v programu AutoCAD mají naši žáci možnost obdržet celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion.

Tento certifikát prokazuje znalost konkrétního produktu a dovednosti, kdy prostřednictvím tohoto produktu řeší své konkrétní zadání – odborný projekt. Po vytvoření a zveřejnění projektu vydává společnost Computer agency o.p.s. certifikát. (Podrobné informace k programu Autodesk Academia – http://autodesk.c-agency.cz/certifikace-studentu.)

 

Sportovní kroužky

V rámci studia nabízí škola i sportovní vyžití ve volném čase. Talentovaní žáci mají možnost navštěvovat oddělení sportovních her, kde se připravují na reprezentaci školy v jednotlivých druzích sportu. Škola se pravidelně umisťuje na předních místech ve volejbalu, basketbalu, florbalu, futsalu, fotbalu, atletice, přespolním běhu a v halovém veslování. Součástí nabídky je možnost navštěvovat svépomocí vybudovanou posilovnu školy, která prošla celkovou rekonstrukcí.

Žáci ubytovaní na Domově mládeže mají každý den vytvořen časový prostor pro sportovní vyžití pod odborným dozorem. Nejčastěji provozované aktivity jsou badminton, futsal, basketbal, posilování dle dohody.

Tyto aktivity mohou navštěvovat i ostatní žáci školy. Sportovní kroužky jsou pro žáky školy zdarma.
 

Cizí jazyky

Seminář přípravy k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Koná se každou středu od 13.10 do 14.10. Žáci si během semináře procvičují dovednosti potřebné k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky z cizího jazyka (listening, speaking, DT). Seminář je zdarma a je určený pro všechny zájemce z řad žáků ze čtvrtých ročníků.

Doučování pro žáky se slabým prospěchem v cizím jazyce

Doučování probíhá každé pondělí od 13.15 do 14.15 zdarma pro všechny zájemce z řad žáků 1. – 3. ročníků. Během konzultací žáci procvičují dovednosti v cizím jazyce, které dostatečně neovládají.

Výuka dalších cizích jazyků

Škola nabízí žákům výuku dalších cizích jazyků – němčiny a francouzštiny – jako nepovinných předmětů. Výuka dalších cizích jazyků je zdarma.

Německý jazyk

V rámci kroužku německého jazyka docházejí žáci na výuku jednou týdně na 1 – 2 vyučovací hodiny. Jsou rozděleni na skupiny podle úrovně znalostí. Cílem výuky je rozšířit znalosti získané na ZŠ. Kroužek však mohou navštěvovat i ti, kteří s učením německého jazyka chtějí teprve začít. Při výuce je věnována pozornost především tématům běžného života. Kroužek je určen žákům všech ročníků.

Francouzský jazyk

V rámci kroužku francouzského jazyka docházejí žáci na výuku jednou týdně na 1 – 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá každé pondělí od 13.15 do 14.45. Kroužek je určen žákům všech ročníků.

Školní knihovna cizích jazyků

Žáci mohou využívat školní knihovny cizích jazyků, kde si mohou zapůjčit různé literární žánry a procvičit si tak cizí jazyk čtením titulů v originále. Vše zdarma a kdykoli.

 

Český jazyk

Seminář přípravy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seminář je určen studentům 4. ročníku a jeho náplní je opakování, procvičování a prohlubování učiva ke všem částem maturitní zkoušky. Koná se dle rozvrhu 1x týdně některý den odpoledne, popř. před vyučováním, pro žáky školy je zdarma. Lekce trvají 45 minut a probíhají od začátku září do konce dubna.

Školní knihovna

V naší škole si lze vypůjčit většinu knih, které jsou ve školním seznamu knih k maturitní zkoušce. Pevná výpůjční doba není stanovena, stačí kdykoliv požádat paní učitelku Marcelu Němečkovou (kabinet společenských věd ve 2. patře). Knihy se půjčují studentům všech ročníků i vyučujícím zdarma po celý školní rok.

 

Matematika

Seminář přípravy k maturitní zkoušce z matematiky

Probíhá každou středu odpoledne dvě vyučovací hodiny. Žáci čtvrtého ročníku se zde připravují na maturitu z matematiky. Opakují látku za celé čtyři roky po jednotlivých tématech a připravují se na didaktický test z matematiky. Pro některé žáky je to i příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Doučování pro žáky se slabým prospěchem v matematice

Doučování probíhá každou středu od 13.15 do 15.15 zdarma pro všechny zájemce z řad žáků 1. – 3. ročníků. Během konzultací žáci procvičují dovednosti v matematice, které dostatečně neovládají.