Dne 9. února jsme se jako třída T3A vydali na inspirativní výlet do centra vzdělání a inovace – ČVUT v Praze. Nejdříve jsme měli tu čest poslechnout si podrobnou přednášku o samotné škole a jejích studijních programech. Poté jsme měli možnost setkat se s jednotlivými kantory, kteří nás zavedli do svých oborů a nabídli nám pohled do světa konkrétních disciplín.

Po úvodní prezentaci následoval rozchod po stáncích, které nabízely bližší přehled o jednotlivých oborech a jejich možnostech. Bylo fascinující vidět, jak se naše budoucnost může formovat v různých směrech. V některých stáncích jsme měli možnost nejen získat informace, ale i se zapojit do různých praktických ukázek, což nám pomohlo lépe si představit, co všechno nás na daném oboru čeká.

Po prohlídce hlavní budovy jsme se dostali do prostor, kde následovala ukázka jednotlivých laboratoří. Bylo úžasné vidět prostředí, ve kterém bychom potenciálně mohli strávit následující roky naší vysokoškolské kariéry. Zvláště inspirativní byly příklady výtvorů studentů ČVUT, které nám ukázaly, jak se teorie může proměnit v praktické a inovativní projekty.

Po dni plném nových poznatků jsme si vychutnali odpolední svačinu v oblíbeném řetězci KFC, kde jsme sdíleli dojmy a zážitky z celého dne. Nakonec jsme se vydali na cestu zpět do Dobrušky, s hlavami plnými nových představ a nadějí do budoucnosti.

Celkově to byl den plný objevů a inspirace, který nám otevřel nové možnosti a cesty k budoucímu vzdělání a kariéře. Těšíme se, že si budeme moci vzpomenout na tento den jako na milník ve svých životech.

                                                                                                                       Pich, Pišl – T3A