Ve středu 13. 3. se skupina E1 třídy S4E spolu s panem ředitelem Milanem Maršíkem zúčastnila praktické výuky ve firmě Antolin Liban v Lipovce.

Firma Antolin se zabývá výrobou automobilových palubních desek pro nejrůznější závody.  Po příjezdu jsme byli pozváni do jedné ze zasedacích místností, kde probíhalo seznámení s jednotlivými průmyslovými typy robotů a jejich programováním pod vedením odborníka pana Hájka. Ukázali jsme si jednotlivá programovací prostředí, a jak probíhá příprava před spuštěním robota přímo na pracovišti v plném provozu.

Zároveň jsme byli poučeni o bezpečnostních pravidlech v zónách bezprostřední blízkosti robota. Přímo ve výrobě jsme si mohli vyzkoušet manipulaci s robotem, který podával plastové výlisky z forem od vstřikovacího lisu. Tzv. vstřikolis je stroj, který do připravených, velice přesně vyrobených a také velice drahých forem, vstříkne roztavený plast a následně ho zchladí. Robot si výlisek vezme a podá ho obsluze, která jej zkontroluje a vloží do skladovacích kontejnerů. Kromě vstřikolisu jsme si s panem Hájkem prohlédli i jiné části výroby, a získali tak povědomí o chodu firmy. Praktické exkurze jsou pro nás nenahraditelné a jsme vděčni za každou takovou příležitost.

Jan Lorenc S4E