V poslední mrazivý den studenti třídy S2E absolvovali exkurzi na trakční měnírně a na Správě železnic v Pardubicích. 

Exkurze na trakční měnírně byla velice podrobná a prošli jsme celou dráhu elektrického proudu napříč měnírnou. Nejpůsobivější byli obří transformátory, způsoby jejich údržby a obsluhy. Když se již mrazivé počasí nedalo vydržet, tak jsme se vydali na nádraží v Pardubicích.

Na Správě železnic v Pardubicích nám předvedli přepínání mezi transformátory vysokého napětí a na kolejišti jsme měli připravený servisní vagon, který jsme si mohli prohlédnout ze všech stran. Poté jsme se vydali na exkurzi do nové budovy. Vzhledem k probíhající přestavbě nádraží jsme museli překonat nepohodlí, ale na oplátku jsme mohli nahlédnout i do částí budovy, které budou již brzy uzavřeny pro návštěvy. Také jsme viděli dispečink nádraží a na konci jsme prozkoumali i výhybky a počítače, které je ovládají.

Naši žáci dostali hned nabídku pracovního uplatnění u ČD, a byli potěšeni, že mohli vidět v provozu zařízení, o kterých se jen učí. Kladně hodnotili i setkání s odborníky připravenými odpovědět na libovolný dotaz.