Společnost Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Trutnov, dlouhodobě podporuje naši školu zejména v oblasti praktické odborné výuky oboru Elektrotechnika. Firma nyní poskytla naší škole pro potřeby výuky věcný dar ve formě šesti kusů programovatelných logických automatů „LOGO!“, doplněných o nízkonapěťové spínací přístroje z produkce této společnosti.

Dar škole předal osobně Ing. Lukáš Adamec, ředitel odštěpného závodu, který se zároveň na tomto setkání aktivně zajímal o problematiku a trendy vzdělávání současné mladé generace. Probrali jsme podrobnosti obsahu odborné exkurze, požadavky firem na absolventy středních odborných škol, nabídku praxí a dostali jsme pochvalu za marketingovou strategii školy.

Na schůzku pana Adamce doprovodil Ing. Martin Čtvrtečka, pracovník výzkumu a vývoje, který naši školu za podpory vedení závodu navštěvuje pravidelně za účelem obohacení odborné výuky o poznatky z praxe. Pan Čtvrtečka je naším absolventem a  zasloužil se v nemalém rozsahu o rozvoj spolupráce mezi společností Siemens, s.r.o. a naší školou. Přislíbil rovněž podporu se zavedením nového vybavení do výuky.

Těšíme se z pokračování této spolupráce, která vede k oboustranné spokojenosti.