Stalo se již tradicí, že mezi naše maturanty zavítají představitelé partnerské školy Univerzity Hradec Králové. Také v tomto školním roce 16. prosince studenty 4. ročníku navštívili dva zástupci této univerzity. Byli jimi docent Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti Fakulty informatiky a managementu UHK a náš absolvent Michal Macinka, který tuto fakultu studuje třetím rokem.

Pan proděkan hovořil obecně o systému vysokoškolského studia v České republice a Michal se podělil se studenty o své zkušenosti vysokoškoláka. Maturanti získali i prostřednictvím dotazů důležité informace, které jim mohou pomoci při rozhodování o svém dalším směřování po úspěšném ukončení naší školy.

Těšíme se na další milé setkání.

Mgr. Irena Švíková, Ing. Pavel Hrnčíř