Dva roky rychle uběhly a naši žáci se opět vydali na zahraniční týdenní pobyt do Anglie.  

Cesta se uskutečnila ve dnech 20. až 24. října. Cílem byla již tradičně Anglie, novinkou byla letos zastávka a prohlídka Amsterdamu. Zájezdu se zúčastnilo 51 žáků a zajišťovala ho CK Jana Hudková, kdy sama paní majitelka byla naší skvělou průvodkyní.

Z Dobrušky jsme vyjeli na cestu v neděli podvečer. Po nočním přejezdu Německa jsme brzy ráno dorazili do Amsterdamu, hlavního města Nizozemska. I když nám počasí zrovna nepřálo, dopoledne lilo jako z konve, Amsterdam nás oslovil svou živelností a pohybem. Je barevným, pulsujícím městem, jehož obyvatelé se hlásí k 177 národnostem. Měli jsme možnost vidět dům Anny Frankové, Dvůr bekyní i Rembrandtovu Noční hlídku ve 3D. Na závěr jsme se projeli lodí po místních vodních kanálech a řece Amstel. Pak nás čekal přejezd do Antverp, místa našeho noclehu.

Další den byl ve znamení přejezdu do Anglie. Po pasové kontrole v Calais, kterou jsme bez úhony přestáli, jsme se těšili na plavbu trajektem. Ráno bylo zalité sluncem a moře bylo klidné a my jsme nedočkavě vyhlíželi bělostné křídové útesy doverské. Žáci si velmi užívali malebné městečko Canterbury, místo povídek Geoffrey Chaucera a sídlo druhé největší gotické katedrály v Anglii. V úzkých uličkách městečka si žáci užili volné prohlídky města, kterou využili k nákupu suvenýrů a ochutnávce místních specialit. Před dlouho očekávaným setkáním s anglickými rodinami jsme za soumraku obdivovali bariéry na řece Temži, považované za technický div světa.

Další den jsme procházeli historickými uličkami univerzitního města Cambridge, kde jsme navštívili i úžasnou King’s College Chapel z 15. století.  V podvečer nás čekala procházka po Greenwich, žáci si mohli u nultého poledníku stoupnout jednou nohou na východní a druhou nohou na západní polokouli. Současně jsme obdivovali nevídaný pohled na osvícené moderní centrum Londýna, který nás čekal následující den.

Poslední den jsme prošli všechny dominanty tohoto hlavního města. Obešli jsme pevnost Tower of London, fotili se před Tower Bridge a na Trafalgar Sguare. Měli jsme možnost prohlédnout si Londýn z vyhlídky Sky Garden 120. Od Buckinghamského paláce jsme pokračovali kolem budov Parlamentu ve Westminsteru a došli pod London Eye, kde jsme shlédli 4D projekci. Svezli jsme se typickým červeným double-deckerem a také clipperem, což je londýnská lodní doprava po Temži. Tím byl náš pobyt v Anglii zakončen.

Poděkování si zaslouží všichni účastníci za zodpovědný přístup a bezproblémové chování, paní učitelka Hana Mužíková za energii a sílu, kterou věnovala organizaci a Cestovní kancelář Jana Hudková Nový Hrádek za zprostředkování zájezdu. Patří Vám velký dík.

Mgr. Naďa Pochobradská a Mgr. Pavlína Jirounková