V rámci účasti naší školy v Individuálním projektu Královéhradeckého kraje na podporu technického a přírodovědného vzdělávání byla na naší škole zahájena pravidelná činnost technicky orientovaných zájmových kroužků. Pro studenty naší školy je to kroužek mikropočítačů a robotiky. Pro žáky základních škol z Dobrušky a okolí jsme připravili kroužky dva, a to jeden zaměřený na fyziku a elektrotechniku a druhý na elektroniku a mechatroniku.

Z projektu bylo pořízeno i vybavení pro činnost těchto kroužků, ať už se jedná o mechatronické, robotické a elektronické stavebnice nebo o senzory pro měření fyzikálních veličin a jejich vyhodnocení na počítači. V rámci zájmové činnosti se účastníci seznámí i s technikou, provozem a řízením funkčních modelů různých skutečných strojů a zařízení. Náplň tedy bude rozmanitá a zajímavá a bude možno využít i veškeré další vybavení školy určené pro běžnou výuku, včetně tohoto nově pořízeného.

Zájem o kroužky byl hlavně v obou dobrušských školách tak velký, že jsme některé přihlášené zájemce z nižších ročníků základních škol museli z kapacitních důvodů odmítnout, ale přislíbili jsme jim přednostní zařazení do kroužku v příštím roce. Uskuteční se též víkendové soustředění, kde je kromě vlastní zájmové činnosti plánována i přednáška odborného lektora s praktickými ukázkami, zaměřenými na náplň jednotlivých kroužků.

Jan Friede