Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se uskutečnila 28. 3. v tělocvičně školy. Téma přednášky bylo Člověk a energie.

Fakta z přednášky pro zamyšlení:

Každý den přibude (čistý přírůstek) na zeměkouli 200 000 lidí, tj. za měsíc téměř nové Německo. Velkým problémem, který prudce vzroste během příštích desetiletí, bude zajistit dostatek pitné vody, potravy a energie pro vzrůstající populaci.

Při zajištění potravin je třeba zvážit, zda zemědělskou plochu využijeme pro výrobu potravin nebo pro produkci biomasy k energetickým účelům.

Několik bodů pro porovnání:

Roční spotřeba paliva energetického bloku 1000 MWe činí 2–3 mil. tun černého uhlí nebo 5–7 mil. tun hnědého uhlí nebo 25 tun obohaceného uranu (200 tun přírodního uranu).

Zábor půdy pro elektrárnu o stejném výkonu:

  • 0,25 – 4 km2 – jaderná,
  • 0,85 – 1,5 km2 – uhelná,
  • 20 – 50 km2 – fotovoltaická,
  • 50 – 150 km2 – větrná,
  • 4000 – 6000 km2 – biomasa.

Pozn.: ČR má rozlohu asi 80 000 km2. Výkon pro pokrytí spotřeby ČR je asi 12 000 MW.

Z citace Ing. Drábové Ph. D.:

Naše civilizace byla stvořena fosilními palivy a její společenské obrysy a technické základy nemohou být přebudovány za deset nebo dvacet let. Energetické přeměny jsou ve své podstatě dlouhodobé procesy trvající desítky let a nikoli roky. V současné době přes 80 % spotřebovávané energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím jen roste.

Přednáška byla ukončena diskusí se studenty. Další přednáška na naší škole, tentokrát už čtvrtá, byla přislíbena na příští rok.

Pavel Hrnčíř