Školní rok 2007/2008 zahájí SPŠE v Dobrušce s novým názvem školy STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY a INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. To, co vedení školy spolu s týmem pedagogických pracovníků dva roky připravovalo, stává se skutečností. Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli a odborníky v oboru informačních technologií rozšiřuje škola nabídku studia a vytváří předpoklady pro další rozvoj školy.

Nové třídy, nový nábytek, nové učební pomůcky, ale také školení a kurzy pro učitele a mnoho poctivé práce mnohdy nad rozsah běžných pracovních povinností, tak je možné stručně popsat dění v dobrušské průmyslovce. Současně se v přípravném období realizovalo několik projektů zaměřených na vybudování interaktivního systému výuky odborných předmětů. Řada významných podniků, zvláště pak Nadace ČEZ, projekty podporovala a značným dílem se podílela na jejich financování. Díky patří i Královéhradeckému kraji, zřizovateli SPŠE v Dobrušce.

Přeji dobrušské průmyslovce, aby jí nový název pěkně slušel, aby se její žáci a absolventi i po mnoha letech do této školy rádi vraceli a aby město Dobruška bylo vždy spojováno s dobrým jménem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNIKY a INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.

Ing. Václav Cohorna