V úterý 9.5. parkoval před naší školou autobus EDUbus, což je „ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí“ (citace přímo z webu edubus.cz).

Žáci tříd S1E a T2A se mohli v rámci hodin fyziky účastnit workshopů na téma infrakamery, vedení tepla, práce s elektrotechnickou stavebnicí BOFFIN, digitální mikroskopie a další. 

Odpoledne se pak mohli s vybavením a nabídkou společnosti EDUbus seznámit i učitelé naší školy.

Návštěva vzdělávacího autobusu byla jistě přínosem a inspirací pro další výuku v technických předmětech.

Mgr. Jan Friede