Dne 11. 12. 2019 se žáci S4E podívali do dobrušské rozvodny 110kV, která patří společnosti ČEZ.

Žáci měli domluvenou kompletní prohlídku této rozvodny. To znamená seznámení se s velínem, poté s vnitřním zapojením, záložními systémy rozvodny a nesměla chybět ani prohlídka venkovních trafostanic a přívodů vysokého napětí.

Jakub Vladík, třída S4E