Dne 22.3.2016 se třída E3 vydala na exkurzi do firmy Junker Holice, která vyrábí stroje na broušení. Na začátku exkurze jsme se seznámili s historií a chodem firmy, dále s možností pomaturitního studia na technické akademii Erwina Junkera. Poté se naše třída rozdělila na 2 skupiny, první šla na prohlídku zaměřenou na software a druhá na hardware.

První skupinu provázel pan Horák. Prohlídku jsme zahájili v hale, ve které jsou stroje na obrábění součástek do strojů. Ve druhé hale jsme shlédli stroje na úpravu koster a velkých součástek. Ve třetí hale probíhá samotná kompletace a zapojování hydraulických, pneumatických a elektrických obvodů. Náš průvodce nám názorně ukázal práci ve třech programovacích jazycích, kterými jsou C#, C++ a ladder.

Druhou skupinu provázel na Buriánek, který nás nejdříve seznámil s tím, co uvidíme a čím konrétně se firma zabývá. Na začátku prohlídky jsme zamířili do nejstarší haly, kde se nacházely stroje s manuální obsluhou i poloautomatizovanou výrobou kovových součástek. Tato výrobní hala byla spojena s nově postavenou montážní halou, kde se samotné stroje montovaly. V této hale nám náš průvodce ukázal elektroinstalaci CNC stroje.

Exkurze byla pro nás přínosná, ukázala nám možnost našeho dalšího uplatnění. Ve firmě se nám líbilo a doporučujeme ji navštívit.

Vojtěch Jeništa, Ondřej Nosál a Jakub Špaňhel, E3