Žáci maturitní třídy S4E absolvovali dvoudenní exkurzi zaměřenou na problematiku získávání a výroby energie. První den navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany, druhý den potom vodní dílo Dalešice, které slouží především jako zásobárna a dodavatel vody pro JE Dukovany.

Na obou místech dostali žáci vyčerpávající informace od pracovníků informačního centra. Součástí exkurze bylo zhlédnutí filmů s danou tematikou, prohlídka expozice včetně modelů jaderného reaktoru apod..

Žáci měli možnost nahlédnout do zázemí obou elektráren, jako je mezisklad vyhořelého jaderného paliva a na vodní elektrárně prohlídku strojovny a sestup až k tělesu hráze k přivaděčům vody. Získali tak ucelenou představu o současných trendech ve výrobě energie.

Mgr. Milan Pohl