Na konci školního roku vyrazily třídy T3E a T2B na dvoudenní exkurzi do Jeseníků. První den navštívily přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně společnosti ČEZ. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku a zároveň patří mezi 7 největších divů České republiky.

Na začátku exkurze nám pustili film a průvodce nás seznámil s chodem elektrárny. Dozvěděli jsme se, že elektrárna Dlouhé Stráně má výkon 650 MW. Voda v horní nádrži je umístěna ve výši 1350 m nad mořem a je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,60 m s délkou 1,5 km k turbínám.

Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,20 m a o délce 400 m. Překvapila nás informace, že voda v nádržích nemusela být od roku 1996 (v tento rok byla elektrárna uvedena do provozu) vyměněna. V podzemí se nacházejí tunely o délce 8,5 km. Do části jednoho z tunelů nás náš průvodce zavedl.

Poté nás autobus vyvezl až k horní nádrži, která byla o 12 km dál. Horní nádrž jsme obešli kolem dokola, následně nás autobus zavezl do hotelu Dlouhé Stráně, kde jsme se ubytovali.

Druhý den nás autobus dopravil na Červenohorské sedlo, odkud jsme vyrazili na Praděd a poté do Karlovy Studánky.

Exkurze se nám líbila a myslíme si, že tato místa rozhodně stojí za návštěvu.

Žáci tříd T3E a T2B