Dne 19.4.2016 se třída T2B zúčastnila zajímavé exkurze v Hradci Králové, kde je na Labi postavená malá vodní elektrárna Labe(Hučák).

Elektrárna byla budována od roku 1909 a do provozu uvedena v roce 1912. Původně byla vybavena třemi trojstupňovými Francisovými turbínami o celkovém udávaném výkonu 618 kW. Trojstupňové turbíny byly později z důvodu provozních nedostatků v roce 1925 vyměněny za tři jednostupňové rychloběžné Francisovy turbíny, každá o výkonu 270 kW. Tyto turbíny vyrobila Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol. Praha a společně s původními elektrickými generátory a dalším vybavením jsou stále v provozu. Budova elektrárny je vybudovaná v secesním stylu podle návrhu architekta Františka Sandera a tvoří spolu s jezem významné architektonické dílo.

Elektrárna je ve vlastnictví společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a v budově je otevřeno Informační centrum Obnovitelné zdroje, ve kterém nám byl promítnut zajímavý film o malých vodních elektrárnách. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka zajímavé expozice zaměřené na obnovitelné zdroje.

 Žáci T2B