Dne 5. února 2016 se třída E4 zúčastnila dne otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Využili jsme štědrou nabídku univerzity, která plně hradila dopravu pohodlným autobusem. Prvním bodem programu byla prezentace studia včetně specifik jednotlivých oborů, možností ubytování, stravování, studia v zahraničí a také studentského života mimo univerzitu.

Poté následovala diskuse nad dotazy uchazečů o studium, které jsme se také aktivně účastnili. Dále nás ochotní a dobře informovaní pedagogové provedli fakultou, představili nám jednotlivé laboratoře a předvedli vybavení, jímž fakulta disponuje. Z exkurze jsme měli dobrý pocit a myslíme, že vzhledem k možnostem, které se zde studentům nabízejí, bude Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vhodným místem, kam bychom také mohli nasměrovat naše budoucí kroky na cestě za vzděláním.

třída E4