Třída T3A se zúčastnila Dne na Jaderce, který pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze.

Ráno jsme vyjížděli od budovy školy v 7.15, do Prahy jsme přijeli zhruba v 9.45. Za pár minut jsme se dostali do budovy fakulty.

První přednáška byla na téma hologramy, jak se tvoří a jak se dají zobrazovat ve 3D. Druhá pojednávala o tom, jak by se s pomocí zlatých nanočástic daly léčit určité druhy rakoviny. Bohužel tato metoda je prozatím v testování, ale snad by se brzy měla dostat do aktivních možností léčby některých druhů rakovin.

Po krátké pauze na oběd jsme šli na zlatý hřeb celé exkurze. Tím byla návštěva jaderného reaktoru Vrabec. Samotná návštěva začala tím, že jsme se oblékli do plášťů pro návštěvy a některým z nás byly dány dozimetry. Poté nám ukázali různé části reaktoru, od samotného „velína“ až po filtrační stanici, kde si demineralizují vodu.

Samotný reaktor nemá druhý okruh chlazení, protože nevytváří takové teplo, aby se voda musela chladit ve druhém okruhu. Na tomto reaktoru se učí budoucí operátoři, kteří řídí samotný chod reaktoru.

Závěrem bych rád dodal, že se mi exkurze líbila, a uvítal bych, kdyby naše třída navštěvovala víc takových míst.

Jakub Seidl, třída T3A