Firma HALLA a.s. je jednou z řady partnerů naší SPŠel•it Dobruška. Vylepšuje nejen interiéry tříd světelnou technikou, ale informuje i žáky a pedagogy o novinkách z oboru osvětlovací techniky, jichž je významným výrobcem.

Exkurze třídy E2 dne 21.4.2016 začala ve vstupním prostoru před objektem firmy, kde nás uvítal výrobní ředitel p. Ing. Čapek, který nás spolu s výrobním mistrem provedl celou výrobou.

Viděli jsme moderní skladové prostory se zásobami kovového a plastového materiálu a v montážní části jsme zjistili, že operátoři výroby musí být při práci s polovodičovými čipy svítidel zbaveni statického náboje (pracují s uzemňovacími náramky) a také pracoviště musí být ionizátory zbaveno statické elektřiny. Na montážním pracovišti světel s LED čipy jsme se dozvěděli, že pro úspěch výrobků tohoto typu je nutné řádné chlazení, bez něj nelze dosáhnout potřebné životnosti výrobků.

V závěrečné části exkurze jsme navštívili světelnou laboratoř, ve které se jednotlivé typy svítidel testují na fotometrické vlastnosti. Vedle laboratoře mají pracoviště vývojáři nových svítidel.

Firma získává každoročně řadu ocenění jak za provedení pracovních, tak i dekorativních svítidel. Spolupracuje s mladými návrháři uměleckých škol a firemní vývojáři pak doplní konstrukci vlastního svítícího prvku. Před ukončením exkurze p. ředitel potvrdil, že v případě zájmu rádi uvidí naše žáky na prázdninové brigádě, případně později jako své zaměstnance.

Závěrem – exkurze ve výrobě firmy HALLA a.s. opravdu stojí za to, měla by se stát tradicí ve spolupráci SPŠel•it s touto firmou, zejména pro obory s elektrotechnickým zaměřením.

Veřejnost může firmu HALLA a.s. navštívit 21.5.2016, kdy pořádá Den otevřených dveří.

Ing. Vladimír Dušek

Fotografie jsou použity z webových stránek společnosti HALLA, a.s..